برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهار راه امیریه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115079
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر مقربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115080
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115074
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115073
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیریه اقازاده
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115078
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115053
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115056
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115055
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115057
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه معیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 115072